Algemene Voorwaarden

  • De 1e (proef) les is altijd gratis en vrijblijvend.
  • Het lesgeld van het betreffende kwartaal dient voor aanvang van de 2e les te zijn voldaan.
  • Indien u toch na de 2e les, om wat voor reden dan ook, echt niet meer naar de yogales wil of kan, zal het volledige bedrag worden gerestitueerd.
  • Indien u een les onverhoopt niet kan bijwonen, graag tijdig melden via e-mail of telefoon.
  • Graag lichamelijke klachten, die een rol kunnen spelen, melden aan de docente.
  • Een ieder dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden in de les en binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.
  • Yoga2day kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of diefstal van persoonlijke goederen.
  • Yoga2day behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. In dit geval wordt het eventuele reeds betaalde lesgeld uiteraard teruggestort.
  • Yoga2day behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, lestijden en prijzen tussentijds te wijzigen welke te lezen zijn op deze site.